Cyberterroryzm – nowa forma terroryzmu

Terroryzm jest z definicji działaniami, które mają na celu sianie paniki oraz niepokoju w społeczności. Cyberterroryzm ma te same cele co terroryzm, jednak dzieje się on w Internecie. Czy ma on wpływ na nasze życie?

Przestępstwo a terroryzm – wersja internetowa

Tak jak w prawdziwym świecie, powyższe pojęcia różnią się w przestrzeni internetowej. Cyberprzestępstwo polega na wywołaniu szkód finansowych lub pokazanie obecności danej organizacji. Cyberprzestępca najczęściej nie jest cyberterrorystą, ale każdy cyberterrorysta jest przestępcą. Oboje stosują takie same metody, więc metody ochrony są podobne.

Cele ataków

Mogłoby wydawać się, że atak na duże i ważne cele, na przykład elektrownie, byłby idealny dla cyberterrorystów. Taki atak byłby medialny i pociągnąłby za sobą straty materialne oraz ludzkie. Jednak cyberterroryści skupiają się na mniej istotnych elementach, których awarie pociągną za sobą uszkodzenia dalszych części systemu, co z kolei wywoła panikę.

Względna anonimowość

Cyberterroryzm jest atrakcyjną formą walki dla organizacji terrorystycznych, na przykład ISIS. Powodem tego jest mniejszy koszt ataków z minimalnymi stratami własnymi. Anonimowość i łatwość w wyborze celu to również ważne cechy. Jednak cyberterroryzm nie polega tylko na atakowaniu. ISIS używa mediów społecznościowych do rekrutacji oraz do szerzenia propagandy.

Podsumowując

W dobie coraz większego uzależnienia świata od komputerów cyberterroryzm staje się coraz większym problemem. Zawsze znajdą się organizacje, które będą chciały zakłócić porządek w realnym i wirtualnym świecie.